Mulighed for hel eller delvis gratis hjælp

Alle nedenstående muligheder forudsætter at du selv tager kontakt til tilbuddene.

Tilskud via kommunen  Helt eller delvist tilskud søges via din bopælskommune. Kontakt sagsbehandler eller borgerservice i kommunen. 

Tilskud til psykologsamtaler via private sundhedsforsikringer og pensionsselskaber Med sundhedsforsikring, enten privat eller via arbejdet, er der mulighed for, at du kan få dækket udgifterne.  Du skal selv kontakte din sundhedsforsikring eller pensionskasse og fortælle, at du ønsker psykologhjælp. Hvis du er dækket via din forsikrings- eller pensionsordning, fakturerer vi naturligvis gerne selskabet direkte efter aftale.

Gratis psykologbehandling og rådgivning (nogle forudsætter medlemskab af forening)

Studenterrådgivningen:  https://srg.dk/  Studerer du på en lang eller mellemlang videregående uddannelse, kan du kontakte Studenterrådgivningen der tilbyder gratis rådgivning og psykologhjælp til studerende

Headspace:   https://headspace.dk/ Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år.

Bedre psykiatri: Se hjemmeside for mere info https://bedrepsykiatri.dk/hjaelp

Psykiatrifonden: Tilbyder flere forskellige rådgivningstilbud, se deres hjemmeside. Her kan du også finde information psykiske sygdomme og diagnoser. https://psykiatrifonden.dk/

Sind – Landsforeningen for psykisk sundhed: Tilbyder telefonrådgivning på 70 23 27 50. Er åben for psykisk sårbare og pårørende, alle er velkomne til at ringe. Ved telefonerne sidder erfarne psykologer, socialrådgivere eller andre, som har faglig eller personlig viden om, hvad det vil sige at have psykisk sygdom tæt inde på livet – enten som sindslidende eller pårørende. Der vil der altid – inden for åbningstiden – være en stemme klar til at hjælpe dig.

Ungdommens Røde Kors – Mentoring og rådgivning: Tilbyder forskellige gratis rådgivnings- og støttetilbud.

ADHD-foreningens gratis rådgivning: Tilbyder telefonrådgivning med både socialrådgivere og frivillige rådgivere. https://adhd.dk/

Autisme- og Aspergerforeningen:  Se hjemmeside for information om rådgivningsmuligheder. https://autisme-asperger.dk/

Autismeforeningen: Se hjemmeside for information om rådgivningsmuligheder. https://www.autismeforeningen.dk/

Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade: Tilbyder rådgivning og støttesamtaler samt  div.  typer af aktiviteter. https://spiseforstyrrelse.dk/

Angstforeningen: Tilbyder rådgivning og støtte inkl. telefonrådgivning og selvhjælpsgrupper. https://www.angstforeningen.dk/

Sorg: Se hjemmeside for yderligere information, tilbyder endv. gratis psykologisk støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. https://sorgcenter.dk/

Selvmordstanker Tilbyder bla. telefonrådgivning, https://www.livslinien.dk/ 

Alkoholproblemer: TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. https://tuba.dk/

Gratis psykologhjælp i psykiatrien via egen læge: Man kan via sin egen læge få henvisning til psykiatrien. Man kan blandt andet få gratis psykologhjælp til behandling af angst, depression, OCD og spiseforstyrrelser. Du skal tale med din egen læge og høre, hvad dine muligheder er, og derefter få en henvisning til relevant behandling.

Er du henvist til psykiatrisk undersøgelse og behandling, har du ret til frit sygehusvalg og i visse tilfælde udvidet ret til undersøgelse og behandling på aftalesygehuse. Aftalesygehusene er privathospitaler og klinikker her i landet samt sygehuse i udlandet, som har en aftale med regionerne om den diagnostiske undersøgelse og/eller behandling, en patient skal have foretaget. Nærmere oplysninger fås her: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/patientrettigheder-og-vejledning/patientvejledningen

Hvis du kender til tilbud som ikke er nævnt her, må du meget gerne give os besked - evt. på mail lea@doktor-hedegaard.dk eller mobil 2574 4400