Sommerferie

Klinikken er lukket 15. juli til og med 11. august (uge 29-32)

Tilfredshedsundersøgelse

I november måned er gennemført en lille undersøgelse om mine klienters tilfredshed. 25 % af aktive klienter har besvaret spørgeskemaet.

R e s u l t a t

Alle finder rammerne i klinikken gode, både hvad angår reception, toiletter samt samtale- og behandlingsrum. Klienterne har sat disse ord på: Hyggeligt, behageligt, rart, trygt, hjemligt, hjerterum, rent. Godt med toilet og kaffe/te. 

I forhold til mødet/samtalen har alle klienter svaret  ja til:

  • Føler du dig inddraget i planlægningen af vores samtaler/behandling.

  • Har du fået tilstrækkelig information om behandlingen i forhold til dine forventninger.

  • Vurderer du, at jeg har modtaget den nødvendige information fra din læge og bruger den i samtalerne/behandlingen.

  • Spørger jeg ind til dine oplevelser med det du har søgt hjælp til.

  • Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og mig (taler jeg et forståeligt sprog).

  • Vurderer du, at du får den rådgivning, støtte og behandling, som du har brug for. 

Ventetid på svar ved 1. henvendelse:   80 % har svaret meget kort, fra 0-7 dage. 20 % har ikke svaret. 

Ventetid på start af behandling:

1-2 uger: 4               Ikke lang tid: 4               1 måned: 2            2 måneder: 1

3-4 måneder: 1        Husker ikke: 1                 Ikke besvaret: 2

Forsinkelse: 87 % har ikke oplevet forsinkelse ift. deres tid. 13 % har ikke svaret. 

T a k    t i l    j e r    s o m   h a r    s v a r e t    p å   u n d e r s ø g e l s e n

Sygeforsikring "danmark" 

Der er nye takster pr. 1. April 2024.

Det er nu muligt for medlemmer under 26 år, at få tilskud  til Psykologisk udredning