Persondatapolitik

I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler jeg, som dataansvarlig, personoplysninger.

Information og formål

Jeg indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig:

Almindelige personoplysninger

Dit navn, privatadresse, telefonnummer, personnummer, køn og evt. e-mailadresse

Formål:

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 2. Kommunikation med din læge (henviser), dit uddannelsessted, din kommunale sagsbehandler, jobcenter, din psykiater, dit bosted
 3. Udarbejdelse af Attestation (PSYK 115), Aktuel situation (PSYK 125), Vurdering (PSYK 135), psykologisk undersøgelse, neuropsykologisk undersøgelse
 4. Afregningsformål

Automatisk, individuel profilering

Dine personlige data vil ikke blive anvendt til automatisk, individuel profilering.

Kilde

Dine personoplysninger modtager jeg fra dig, henvisende læge, sygehuse, kommune eller offentlig myndighed, skole eller uddannelsesinstitution.

Jeg behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger

Jeg har en forpligtelse til at overholde gældende lovgivning beskrevet i Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Ligesom jeg er underlagt EUs' databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven.

Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 1. Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens i artikel 6 (1) (C) og (d), mens de følsomme oplysninger indsamles, behandles, videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (a), videregivelse på baggrund af samtykke (c), ift. diagnostik og behandling (h).
 2. Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes til dig og efter reglerne i Overenskomst med Region Sjælland.
 3. Data kan også videregives på baggrund af konkret samtykke fra dig som patient
 4. Epikriser, som er et kort sammendrag af din sygehistorie og behandlingsforløb, sendes til den henvisende læge efter gældende regler i sundhedsloven kap. 9
 5. Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedsloven §43

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til en hver tid tilbagekalde det samtykke til at videregive dine personoplysninger. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Kun i det omfang det er nødvendigt for den aktuelle undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre, som:

Den henvisende læge

 1. Din psykiater
 2. Din kontaktperson (bosted)
 3. Din partner/forældre eller andre relevante personer
 4. Skole
 5. Kommune
 6. Forsikringsselskab
 7. Sygeforsikringen danmark

Overføring af personlig information til data behandlere

Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos min IT-leverandør. Min data behandlere er p.t. ClinicCare.

Patientjournal: håndskrives og opbevares i separat og aflåst mappesystem

Kommunikation: Mailsystem: One.com, Danastar (sikker mail), mobil: 3, hjemmeside: Webnode

Kliniske Test: Hogrefe og Pearson

Opbevaringsperiode af data

Jeg har i henhold Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser og at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen.

Personoplysninger jeg behandler i forbindelse med afregningsformål opbevares også i 5 år (regnskabsår)

Alm. Persondata som indgår korrespondance og som ikke er en del af patientbehandlingen eller danner afregningsgrundlag bliver slettet efter 3 måneder.

Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

Dine rettigheder

Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet (retten til at få overført dine data til anden psykolog).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, Psykolognævnet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Regional Samarbejdsudvalg og Etiknævnet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer angående behandling af dine personoplysninger eller udnyttelse af dine rettigheder, er du velkommen til at mig.