Konsultation

Mit samtalerum er med udsigt over havet og til åben himmel. Her møder jeg mine klienter i hjemlige omgivelser. Det er mit håb, at mine klienter vil fornemme en ro og åbenhed, der gør det muligt, at dele alt det svære med mig uden forbehold. 

Ydelser

Individuelle samtaler (evt. telefon- og/eller videokonsultation)

Traumebehandling

Parsamtaler

Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold

Psykologisk undersøgelse

Statusattester, aktuelt situation, vurdering

Supervision af psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation

Supervision af psykologer i forbindelse med specialistuddannelse

Supervision af andre faggrupper

Vejledning i forbindelse med tilbagevenden til arbejde efter længere tids sygemelding på grund af psykisk lidelse

 

Priser pr. 1.oktober 2023 (patientandel)

1. individuelle samtale m/henvisning fra læge

462,42 kr

2. og flg. individuelle samtale

385,59 kr

Parsamtale

900,00 kr

Rådgivning per telefon eller mail (kun klienter i forløb)

147,18 kr

Statusattester, aktuel situation, vurdering

jf. statens takster

Supervision pr. time

1.200kr

Hvis du er medlem af sygeforsikring danmark, så er det muligt at få tilskud til samtaler hos mig