Autoriseret psykolog og specialist Pia Pipenbring Hedegaard 

Efteruddannelser

  • Kognitiv terapi

  • Systemisk terapi

  • Mentaliseringsbaseret terapi

  • Krise- og traumeterapi

Jeg er 65 år, gift med Laust Tvede Hedegaard, speciallæge i Almen Medicin og til sammen har vi 6 voksne børn og 9 børnebørn. 

Jeg er uddannet på Københavns Universitet i 1991 og er autoriseret af Socialstyrelsen og specialist i psykopatologi, dvs. at jeg udreder, stiller diagnoser og psykoedukerer (dvs.underviser i psykiske lidelser). Ligesom jeg behandler en lang række psykiske tilstande med samtale- og kropsterapi. Jeg er uddannet krise- og traumepsykolog.

Jeg har egen praksis på fuld tid og har ydernummer, dvs. at Region Sjælland giver tilskud til samtaler hos mig.  

Jeg vægter åbenhed højt og det vigtigste for mig er, at mine klienter føler sig godt tilpas og oplever en positiv udvikling i deres forløb hos mig.

Jeg tilbyder samtalebehandling med udgangspunkt i mine klienters behov og ønsker om forandring. I forbindelse med traumebehandling tilbyder jeg samtalebehandling med fokus på kroppens reaktioner. 

Se mere under foto

Supervision Jeg modtager regelmæssigt supervision af Lars J. Sørensen, autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi, Ursula Fürstenwald, autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi og Kirsten Callesen, autoriseret psykolog og specialist i autismespektrumforstyrrelser.

Mit arbejde hos PPclinic  Jeg har været ansat på PPclinic, en privat psykiatrisk klinik, hvor jeg behandlede voksne og hjalp dem tilbage i arbejde efter at de, på grund af psykisk lidelse, var kommet uden for arbejdsmarkedet.

Mit arbejde på Center for Voldtægtsofre, Holbæk Sygehus  Her behandlede jeg kvinder og mænd i alderen 15 år og opefter, som havde været udsat for seksuelle krænkelser.

Mit arbejde i UPCN I min tid hos Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland, støttede jeg unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Mit arbejde på Center for Hjerneskade Jeg har arbejdet en lang årrække på Center for Hjerneskade med genoptræning af pludseligt hjerneskadede voksne.

Fortsat kompetanceudvikling Jeg holder mig fagligt opdateret i forhold til den nyeste tilgængelige viden om udredning, klinisk vurdering og behandling i forhold til overenskomstens kategorier og rammer, herunder nationale faglige og kliniske retningslinjer som vedrører psykologpraksis.